full
without
http://omgevingsdata.nl/wordpress/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://omgevingsdata.nl/wordpress/
#6ea44c
style3

Agentschap.nl heeft de subsidieaanvraag toegekend voor het Innovatie Prestatie Contract-project Gezamenlijke Ontsluiting Omgevingsdata (het IPC-project ‘GOOD’). De Nieuwe Omgevingswet daagt de elf betrokken ondernemingen ,allen lid van GeoBusiness Nederland, uit om gezamenlijk te innoveren in Geo-ict. GOOD is een sprekend voorbeeld van innovatieve samenwerking binnen de geo-informatiesector.

 

GeoBusiness Nederland treedt op als penvoerder van het project. Binnen het IPC-project ‘GOOD’ werken zeven ingenieursbureaus en vier softwareleveranciers samen met als doel nieuwe en hoogwaardiger diensten te leveren aan overheden en overige gebruikers in zowel bestaande als nieuwe markten. Dit doen zij door extra kennis te genereren uit integratie van omgevingsdata. In totaal gaat het om een bedrag van circa 700 duizend euro waarvan de overheid 40% bijdraagt.

 

De deelnemende partners spelen in op de nieuwe en meer open digitale samenwerkings-mogelijkheden die door de technische en sociale ontwikkelingen zijn ontstaan. Voor deze partners betekent dit dat zij hun standaard werkwijze loslaten en gaan werken met nieuwe geo-ict-informatieproducten die vallen onder het Europese kaderprogramma INSPIRE.

 

Syntens Innovatiecentrum begeleidt dit project. De opgedane kennis en ervaring die ontstaat binnen dit project zal worden uitgewisseld met de markt. GeoBusiness Nederland geeft hieraan invulling door het oprichten van een Special Interest Group (SIG) binnen de vereniging.

Samenwerkende partijen:

 

MUG Ingenieursbureau
Stroop raadgevende ingenieurs
TTE Consultants
Altenburg & Wymenga
Duurt-PMC
I.T. Works
Nazca IT Solutions
RealDetection Consultancy
MAP Traffic Management
Rho adviseurs

logo_bedrijven

default
Loading posts...
link_magnifier
#6ea44c
off
fadeInDown
loading
#6ea44c
off